Bolaget

MIDDESHALLEN AB

Middeshallen kommer av namnet på en klippa – Mittklippan eller Mitthällen, en plats i mellersta Halland där ortsborna sedan lång tid samlats för att överlägga om jakt, diskutera skogsbruket eller berätta en historia från förr. Middeshalllen är än i dag en välkänd och självklar samlingsplats som ger besökaren en bra utblick över området och angränsande fastigheter.

Bolaget Middeshallen AB bildades 2016 och ägs och drivs av mig - Adam Falkenström. Jag är utbildad civilingenjör i lantmäteri med inriktning mot fastighetsekonomi. Med nära 20 års erfarenhet av fastighetsbranschen och har jag arbetat som exploateringsingenjör, ekonomisk/teknisk förvaltare, teknisk chef, projektutvecklingschef, inköpsansvarig och fastighetschef.

Jag har också arbetat i ledningsgrupp samt haft ett antal styrelseuppdrag.

Tjänster

TJÄNSTER OCH UPPDRAGSFORMER

Fastighetsutveckling och projektledning
Uppdrag med tydligt fokus på förändrad användning av mark eller byggnader. Tidiga skeden, koncept, ny-, till- och ombyggnadsprojekt, uthyrningsuppdrag samt fastighetsbildning, nyttjanderätter och andra lantmäterifrågor.

Företagsutveckling
Uppdrag med inriktning mot förbättring av bolagets interna rutiner. Upprättande av styrande dokumentation såsom policy- och processbeskrivningar, systematiskt arbetsmiljöansvar (SAM), systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och fastighetsägarens ansvar.

Förvaltning
Uppdrag av långvarig karaktär med del- eller helhetsansvar för förvaltningsprocessen.

Bemanning
Tillfällig ersättare för ordinarie personal i egenskap av exempelvis förvaltare, fastighetschef eller projektledare.

 

Referenser

REFERENSER OCH UPPDRAG

Kungsleden

Kungsleden
Projektuppdrag samt löpande förvaltningsuppdrag för Kungsledens verksamhet i Öresundsregionen.

www.kungsleden.se

Castellum

Castellum 
Medverkan vid Castellums utveckling av rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete, systematiskt brandskyddsarbete samt upphandling av ramavtal och serviceavtal med inriktning mot underhåll och fastighetsdrift.

www.castellum.se

 

Hälsostaden

Hälsostaden Ängelholm AB 
Hälsostaden Ängelholm AB äger sjukhusområdet i Ängelholm.

Ekonomisk- och administrativ förvaltning i beställarfunktion mot en upphandlad extern fastighetsdrift. Uppdraget omfattar även utveckling av bolagets rutiner för dokumentation och ärendehantering.

www.halsostaden.se

Kontakt

MIDDESHALLEN AB
Hylltorpsgatan 5
216 16 Limhamn

info@middeshallen.se
org.nr: 559047-5884

Adam Falkenström
070 - 86 61 555
adam.falkenstrom@middeshallen.se

Integritetspolicy

Kreera web&design